Inventaris van het archief Kunst Na Arbeid te Houten gereed

Gepubliceerd op 16 juli 2018 in Nieuws.

Kunst na Arbeid fanfare foto

Het archief van Muziekvereniging Kunst Na Arbeid te Houten (KNA) is onlangs toegankelijk gemaakt. Het is beschreven in “Inventaris van het archief van Muziekvereniging Kunst na Arbeid te Houten, 1908-2005 (129).

De vereniging is opgericht op 7 mei 1908 in café De Engel. De fanfare begon als een algemene vereniging voor alle gezindten. In 1919 pleegden de katholieke leden echter een coup. Tijdens een ledenvergadering werd de vereniging opgeheven en direct opnieuw opgericht, ditmaal met het predicaat R.K. voor de naam. De katholieke signatuur kwam tot uitdrukking door de rol van de plaatselijke pastoor als voorzitter dan wel als geestelijk adviseur. In 1965 ontzuilde ook de fanfare en verdwenen bijgevolg de letters RK uit de naam.

KNA begon als een fanfare, zij het jaren lang zonder uniform, of het moest de hoed zijn die in die dagen vrij algemeen werd gedragen. Pas in 1949 werden de muzikanten in uniform gestoken. In de naoorlogse jaren ontwikkelde KNA zich tot een veelzijdig muziekkorps. Zo vormden de “trommelaars” van de fanfare een eigen tamboer- en lyrakorps waaruit uiteindelijk de Melody Percussion Band (MPB) ontstond, een formatie die diverse slagwerkinstrumenten hanteerde. Een andere tak werd gevormd door de gelegenheidskapel “Die Holzers” die zich toelegden op Egerländer blaasmuziek. En met veel succes, getuige de legendarische optredens in de opslaghal van drankengroothandel De Citadel.

Onder het dirigentschap (1921-1947) van Piet Aafjes wist KNA zich in de vooroorlogse jaren te ontworstelen aan de lagere concoursafdelingen en op te klimmen tot het Ere-afdelingsniveau, waar het zich ook in de latere jaren wist te handhaven. Een andere belangrijke, want innovatieve, dirigent (1980-1998) was Charles van Zanten. Hij was de geestelijke vader van de trendsettende en zeer succesvolle MPB. Deze formatie werd in 1997 op het Wereld Muziek Concours te Kerkrade zelfs wereldkampioen.

De groei van het dorp Houten stelde KNA voor nieuwe uitdagingen. Onder het voorzitterschap (1972-2001) van Hans Schemmekes bezon de vereniging zich op de te volgen koers. Een speerpunt werd de jeugd in de vorm van speciale op de jeugd gerichte opleidingen en een jeugdorkest. Niet voor niets sprong KNA in het gat dat door de opheffing van de Muzieksschool was ontstaan. De vereniging ontwikkelde zelf een cursusprogramma om de jeugd in aanraking te brengen met muziek en musiceren (in fanfareverband).

In 2008 vierde KNA het honderdjarig jubileum. Inmiddels bestaat de vereniging 120 jaar.