Nieuw jaar, nieuw beleidsplan

Gepubliceerd op 2 januari 2024 in Nieuws.

De archieven zo Open, Openbaar en (Her)Bruikbaar maken als mogelijk en het gebruik van de bronnen maximaal faciliteren en stimuleren. Dat is de doelstelling die het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) zichzelf de komende jaren oplegt. Hoe we dat gaan doen is uitgewerkt in ons nieuwe beleidsplan voor de periode 2024 – 2027.

Het meerjarenbeleidsplan beschrijft onze kerntaken: toezicht, beheer, dienstverlening en publieksbereik. Het sluit af met de daarvoor nodige bedrijfsvoering. Per taak zijn de structurele werkzaamheden, de opgaven voor de komende en de accenten in de taakuitvoering benoemd. Daarna volgt het effect dat we willen bereiken de komende jaren en een overzicht wat we daarvoor nodig hebben.

Tussen de teksten door hebben we afbeeldingen uit onze collectie opgenomen. Het zijn foto’s van ‘werkers’ in de eerste helft van de twintigste eeuw. Van de dames dienstbodes uit de Heuvelrug tot de zuinig kijkende heren bankiers uit Vianen. Fabrieksarbeiders, schooljuffrouwen, bouwvakkers, agenten en transporteurs.

Klik hier om het beleidsplan te openen (PDF). Veel lees- en kijkplezier!

Voorpagina van het beleidsplan 'Open, openbaar, (Her)bruikbaar' 2024 - 2027 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht. De afbeelding toont een artistieke foto van de binnenkant van het depot.