Het nieuwe DUTO-Raamwerk

Gepubliceerd op [datum] in [Categorie].

Op 2 oktober publiceerde het Nationaal Archief de conceptstukken voor het nieuwe DUTO-raamwerk. Het nieuwe raamwerk voor duurzame toegankelijkheid (of: ‘DUTO’) is opgezet met als doel het begrijpelijker en toepasbaarder te maken voor medewerkers in alle overheidsinstanties, van het Rijk tot de gemeenten. Het nieuwe raamwerk moet de DUTO-eisen uit 2016 vervangen en is sinds 2022 in ontwikkeling bij Nationaal Archief. In dit ontwikkelproces werd gebruik gemaakt van een redactiegroep, bestaande uit mensen met verschillende functies in het vakgebied. Vanuit het RAZU nam informatieadviseur Bram Klapwijk deel aan deze redactiegroep.

De eerste twee modules gaan in op waarom DUTO belangrijk is en wat de kenmerken van DUTO zijn. Bij de meerwaarde van duurzaam toegankelijke informatie kan gedacht worden aan snelle dienstverlening (informatie is eenvoudig te vinden en te delen) of rechtszekerheid (jouw contact met de overheid wordt -in lijn met de wet- bewaard). Duurzaam toegankelijke informatie kenmerkt zich als het onder andere vindbaar, beschikbaar en leesbaar is.

Op basis van dit fundament zijn vervolgens concrete informatieprocessen uitgewerkt die voor komen binnen overheidsorganisaties. Hierbij is er ook gekeken naar wat systemen zouden moeten kunnen om deze processen te ondersteunen zodat de duurzame toegankelijkheid wordt gewaarborgd. Het DUTO-raamwerk focust daarmee op digitale informatie en niet op analoge informatie.

Modules 1 en 2 zijn al te vinden op de website van het Nationaal Archief via: DUTO-raamwerk | Nationaal Archief. De inhoudelijke conceptstukken voor de toepassing van dit raamwerk zijn momenteel open voor feedback tot en met 29 oktober. Deze zijn te vinden op: Openbare review DUTO-Raamwerk is van start! · KIA (pleio.nl).

Mariënhove, Wijk bij Duurstede