Uit de regio: Jan van Goyen’s ‘Gezicht op Amerongen’ is in Letland

Gepubliceerd op 30 oktober 2023 in Uit de Regio.

De 17de-eeuwse schilder Jan van Goyen heeft niet alleen een ‘Gezicht op Rhenen’ maar ook een ‘Gezicht op Amerongen’ geschilderd. Zijn ‘Gezicht op Rhenen’ uit 1649 is sinds 2022 te bewonderen in het Stadsmuseum Rhenen. Het was bekend dat hij ook een schilderij van Amerongen had gemaakt en wel in 1651. Echter de huidige verblijfplaats van dat schilderij was onbekend. Door een toeval weten we dat nu. Het hangt in het Rundāle palace museum ten noorden van Riga, de hoofdstad van Letland. Rundāle is een prachtig voornamelijk 18de-eeuws landhuis met een Franse tuin (www.rundale.net).

Gezicht op Amerongen. Jan van Goyen (1652). Rundāle palacemuseum Letland
Gezicht op Amerongen. Jan van Goyen (1652). Rundāle palacemuseum Letland
Rundale palace (Ad van Bemmel 2023)
Rundale palace (Ad van Bemmel 2023)

Onze vrijwilliger Ad van Bemmel was er tijdens zijn vakantie in september 2023 op bezoek. In één van de zalen zag hij toch zijn verbazing een schilderij met het bordje ‘Jan van Goyen: Riverscape overlooking the Amerongen’ hangen. Het olieverfschilderij meet 30,7 x 49,5 cm. We zien stroomopwaarts vanaf de Rijn de hooggelegen Andrieskerk met mogelijk het Huis Amerongen op de achtergrond. Wie goed kijkt ziet op de rivier een veerschuit met daarop mensen en vee. Bij thuiskomst heeft Ad contact met het museum opgenomen. Het museum blijkt het schilderij pas recent in bezit te hebben. Het is in 2020 op een veiling in Zwitserland gekocht van een partikulier. Inmiddels heeft hij het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie (www.rkd.nl) gevraagd hun informatie over het werk aan te passen.