Nieuwe naam, nieuwe site

Welkom op de nieuwe website van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht. Regionaal Archief Zuid-Utrecht (afgekort als RAZU) is de nieuwe naam voor het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht. Sinds 1996 zijn hier de historische archieven en collecties van en uit de gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede te vinden. In 2014 kwam Vianen erbij en vanaf 2020 de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Daartoe behoren behalve Vianen ook Leerdam en Zederik. Deze uitbreiding maakte een nieuwe naam nodig: kort, duidelijk en door het publiek gekozen.

De archieven van Vijfheerenlanden

De oudste stukken van de voormalige gemeenten Leerdam en  Zederik zijn eind 2019 al naar Wijk bij Duurstede verhuisd.  Deze 400 strekkende meter uit de jaren 1505 tot circa 1930 lag verspreid opgeslagen in Den Haag, Leerdam, Meerkerk en Gorinchem. Ook alle papieren kranten uit de periode 1891-1982 zijn meegegaan en voortaan op de studiezaal van het RAZU te raadplegen. Nog bij de gemeente Vijfheerenlanden achtergebleven zijn alle bouwvergunningen en de bestuursarchieven van Leerdam en Zederik vanaf circa 1930. De komende tien jaar wordt deze 1.000 meter eerst goed toegankelijk gemaakt en daarna gefaseerd overgebracht.

Wilt u meer weten over de archieven van Vijfheerenlanden? Via deze website kunt u het nieuws volgen, u inschrijven voor de nieuwsbrief en het complete archievenoverzicht doorzoeken. Uiteraard kunt u ons ook mailen of bellen met uw vraag.

Vooruit met het verleden

Vooruit met het verleden is het motto van het nieuwe beleidsplan van het RAZU voor de jaren 2019-2022. Onze ‘Januskop’ kijkt zowel naar het heden en de toekomst, als naar het verleden. Dat doen we als partner van de zes gemeenten, die we niet alleen bijstaan voor het oude papieren archief, maar ook bij het nieuwe digitale archief. Voor onze inwoners en erfgoedinstellingen zijn wij een publieke dienstverlener en partner in het bewaken, ontsluiten en zichtbaar maken van de lokale en regionale geschiedenis. Klik hier om meer te lezen over onze missie en visie.

Een nieuwe website

Hoewel de oude website van het RHC Zuidoost Utrecht technisch nog voldeed, was de naamswijziging van de organisatie een ideaal moment om onze ‘digitale studiezaal’ een make-over te geven. De toen naderende pensionering van de bouwer en beheerder van de vorige website, Els Elenbaas, maakte van het project een ware overdracht van oud naar nieuw.

Foto W.A. Bakker - Informatiemanager en informatieadviseur RAZU
Wietse Bakker, Informatiemanager

Onze nieuwe website stelt de bezoeker centraal en brengt prachtige beelden uit onze beeldbank prominent naar voren. Dankzij de centrale zoekfunctionaliteit komen bezoekers veel vaker in aanraking met onderdelen van de collectie waar ze wellicht niet direct aan denken als ze met een zoekvraag de website openen. De website stelt ons als organisatie in staat om transparant te zijn en geeft de ruimte om in de toekomst uit te breiden met extra dienstverlening, zoals onderzoeksgidsen en handreikingen voor archiveren.

Naast een fris uiterlijk met veel aandacht voor onze prachtige afbeeldingen, kunt u op de nieuwe website beter en sneller informatie vinden over en uit onze collectie. De voorpagina brengt de verschillende wijzen van toegang tot onze collectie prominent naar voren. De bezoeker kan via de centrale zoekbalk direct zoeken in al onze systemen en krijgt vervolgens op één pagina een overzicht van gevonden resultaten. Als de bezoeker al weet in welk onderdeel van de collectie hij wil zoeken, dan bereikt hij dit snel via de zes knoppen op de voorpagina.

Daarnaast biedt de website ruimte voor rijke nieuws- en agendaberichten en hebben ook onze beleidsstukken en financiële documenten een makkelijk te vinden plek gekregen. Het RHC was een transparante overheidsorganisatie en het RAZU zet die traditie trots voort.

De website is natuurlijk nog niet af. Het meest missen we onze krantencollectie, die u op dit moment nog via de oude website zult bekijken. We zijn op de achtergrond druk bezig om ook de kranten, die tezamen inmiddels bijna 2 terabyte aan opslag innemen, op te nemen in de website.

Er staat meer op de planning voor de website. Zo willen we graag een plek op de site realiseren waar onze coördinator archieven en onze medewerker cultuurhistorie u met onderzoeksgidsen en instructies kunnen helpen met uw onderzoek. Ook onze archiefinspecteur en informatie adviseurs zullen op termijn via de website informatie gaan aanbieden. Ze zullen ingaan op het ‘vormen’ van nieuw digitaal archief, en zich daarbij richten op onze gemeenten en op particuliere archiefvormers, zoals kerken en stichtingen.

We nodigen u vooral uit om ons nieuws in de gaten te houden of u te abonneren op onze nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom onze website. U kunt zich op de voorpagina aanmelden voor de nieuwsbrief.

De oude en nieuwe site naast elkaar

De archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht in Wijk bij Duurstede. Ook hier zal het beeldmerk van het RHC binnenkort plaats maken voor het RAZU-logo