Nieuwsbrief juni 2020

Gepubliceerd op 19 juni 2020 in Nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwe archieftoegangen van Vijfheerenlanden, de tentoonstelling Jong en Bevrijd, de opening van onze studiezaal, de terugkeer van onze vrijwilligers en over onze nieuwe medewerkers.

Studiezaal weer open voor bezoekers!

Vanaf 18 mei is de studiezaal weer geopend voor bezoekers. Een bezoek gaat wel iets anders dan u gewend was. Van te voren dient u nu een plek te reserveren.

Door alleen op afspraak open te zijn, houden we het aantal bezoekers beperkt. De ruimten zijn zo ingericht dat we 1,5 meter afstand kunnen houden. Dit betekent dat we maximaal vier studiezaalbezoekers tegelijk ontvangen. Via ons e-mailadres info@razu.nl kunt u een afspraak plannen.

Naast de landelijke basisregels van de overheid en het RIVM gelden bij het RAZU specifieke afspraken: zie voor meer informatie de Coronapagina op onze website: https://www.razu.nl/corona-en-het-razu/

Terugkeer van onze vrijwilligers

Helaas moesten bijna al onze vrijwilligers vanaf 16 maart thuis blijven door de Coronamaatregelen. We hebben elkaars aanwezigheid op kantoor gemist, maar gelukkig hebben we wel geregeld contact gehouden. Belangrijker nog is dat iedereen, voor zover we weten, gezond is gebleven.

Nu het wat beter gaat, willen sommige vrijwilligers graag weer aan de slag op het archief. Dat kan binnenkort gelukkig ook, maar wel met de nodige beperkingen. We moeten duidelijke afspraken met elkaar maken wie wanneer veilig kan komen werken. Herman Postema zal als coördinator onze vrijwilligers hiervoor persoonlijk benaderen. Heb je vragen, neem dan zelf contact met hem op per mail of telefoon.

Onze kantoorruimte op de eerste verdieping is inmiddels verbouwd en anders ingericht. Dit vanwege de komst van enkele nieuwe collega’s. In plaats van twee zijn er nu drie vertrekken. We kijken er naar uit om al onze vrijwilligers binnenkort weer te kunnen verwelkomen.

Nieuwe archieftoegangen Vijfheerenlanden

De inventarisatie van de oudste archieven van de gemeente Vijfheerenlanden, die vorig jaar uit Gorcum, Den Haag, Leerdam en Meerkerk naar Wijk bij Duurstede zijn verhuisd, vordert gestaag.

Vrijwel dagelijks verscheen er de afgelopen weken een nieuwe toegang op onze website. Mede door het gedwongen thuiswerken vanwege de Coronacrisis, nam het invoeren van bestaande toegangen een hoge vlucht.

Een grote verbetering vond plaats wat betreft de toegankelijkheid van de oudste stadsarchieven van Ameide tot 1811. De inventaris uit het begin van de negentiende eeuw was hard aan herziening toe. Lang niet alle stukken waren voor moderne onderzoekers te vinden. De nieuwe toegang biedt goed zicht op de vele bronnen uit de zeventiende en achttiende eeuw en op enkele tot nu toe  grotendeels ‘verborgen’ vijftiende-eeuwse stukken. Daarbij is een fragment van een Dijkrechtenboek met afschriften van akten uit de periode 1277-1413. Mogelijk zijn hier ook de oudste stukken van de kerk van Ameide te vinden, waaronder een akte uit 1442.

In de komende tijd zullen alle 20 charters (perkamenten akten) van het oude en monumentale stadje Ameide worden gefotografeerd en samen met de transcripties aan de beschrijvingen in de toegang worden gekoppeld. Daarmee is ook dit stadsarchief optimaal beschikbaar voor onderzoekers.

Jong en Bevrijd in twee musea  

Nu sinds begin juni de Nederlandse musea weer open zijn, is ook de expositie Jong en Bevrijd in het Stadsmuseum Rhenen https://stadsmuseumrhenen.nl/ en in het Stadsmuseum Woerden https://www.stadsmuseumwoerden.nl/ te zien. Dat kan tot en met 1 september. Toegangskaarten dienen wel vooraf gereserveerd te worden.

Het project ‘Jong en Bevrijd | Ooggetuigen van WOII vertellen’ is een samenwerking tussen het Stadsmuseum Rhenen, het Stadsmuseum Woerden en het Regionaal Archief Zuid-Utrecht in het kader van 75 jaar vrijheid.

Hoe het was om jong te zijn in de oorlog? Hoe was het om de bevrijding mee te maken in mei 1945? Na de onvrijheid in oorlogstijd, mogelijke angst of avontuur. Ervaringen als het missen van familieleden, vragen als ‘goed’ of ‘fout’ en keuzes als ‘wat te doen’ en ‘wat maar beter te laten’. Ooggetuigen vertellen ons over de oorlogstijd.

Door de Coronacrisis waren de musea dit voorjaar gesloten en konden de exposities tot voor kort niet bezocht worden. In afwachting van de heropening is een digitale expositie gemaakt en zelfs een 50 minuten (!) durende documentaire te bekijken via internet. Bent u nieuwsgierig geworden? De online-expositie en de documentaire zijn beide te bekijken via de link: https://www.razu.nl/jong-en-bevrijd-getuigen-van-de-tweede-wereld-oorlog-vertellen/

Wij zijn alle geïnterviewden dankbaar dat zij hun persoonlijke verhaal  hebben willen vertellen. Door dit project hopen wij een bijdrage te leveren aan de bewustwording dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De documentaire is inmiddels meer dan 780 keer bekeken. Ook de digitale expositie heeft een breed (zelfs internationaal) publiek gevonden. Nu de Coronamaatregelen zijn versoepeld kunnen ook de exposities met levensgrote portretten in de musea in Rhenen en Woerden bezocht worden. Gaat u er gerust de komende maanden langs!

Nieuwe medewerkers

Ria Mink-Gijzen

Foto F.C. Mink-Gijzen - Archiefinspecteur / adjunct-archivaris RAZU

Bram Klapwijk

Foto K.B. Klapwijk - Informatieadviseur RAZU

Jan Brugman

Ria is begin mei als gemeentelijk archiefinspecteur Hein Merkelbach opgevolgd, die met vervroegd pensioen is gegaan. Zij heeft ruime ervaring met toezicht en inspectie vanuit haar vorige werkgever, het Regionaal Archief Rivierenland. Daarvoor was Ria werkzaam als archivaris in Tiel, adjunct- streekarchivaris in Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal en bij de overheid in diverse archieffuncties. Samen met Wietse Bakker en Bram Klapwijk ondersteunt zij vanuit het team toezicht en advies de zes gemeenten van het RAZU.

Bram werkt als informatieadviseur, ook vanaf begin mei. Hij heeft na zijn studie bestuurskunde bij de gemeente Bladel gewerkt. Samen met Ria Mink en Wietse Bakker adviseert en helpt hij onze gemeenten bij de ontwikkeling van de digitale informatiehuishouding en het digitale archiefbeheer.

Jan werkt vanaf juni bij het RAZU als medewerker cultuurhistorie. Hij heeft ervaring met archivering en informatiebeheer bij overheden, waaronder de gemeenten Utrecht en Rhenen. Naast zijn deeltijdfunctie bij het RAZU werkt hij bij de gemeente Rhenen. Eerder was hij als historisch consulent werkzaam vanuit provinciale erfgoedgremia, met name in Noord- en Zuid-Holland ter ondersteuning van historische verenigingen en vrijetijdshistorici