Watersnoodramp 70 jaar geleden

Gepubliceerd op 1 februari 2023 in Verhalen.

Het is vandaag zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. De effecten van de ramp in het westen van het land waren ook voelbaar in onze regio. In het archief zien we de invloed van de Watersnoodramp door affiches die burgers aansporen kleding, dekens en voedsel in te zamelen voor het getroffen gebied. Ook vinden we lijst na lijst met namen van opgevangen evacués en uitkeringskaarten voor de getroffenen. Op lokale schaal worden dus hulpacties en opvang geregeld.  

Ook op nationaal niveau wordt direct na de ramp een grootschalige hulpactie georganiseerd. In het blad De Nederlandse Gemeente wordt de intensiteit van de ramp eerst vergroot door het in verband te brengen met het recente oorlogsverleden van de inwoners uit het westen:  

Naarmate de berichten over aard en omvang van de gebeurtenissen sinds de rampspoedige stormnacht tot de bevolking van de gespaarde gebieden doordrongen, maakte zich grote bezorgdheid van hen meester over het lot van hun medemensen in de gewesten aan de zee, van wie er velen ook reeds in de oorlogstijd zo zwaar geleden hadden. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt daarom voor dat niet-getroffen gemeenten de gemeenten in het Westland ‘adopteren’. Deze adoptie houdt onder andere in dat administratief personeel beschikbaar gesteld wordt voor getroffen gemeenten.  Zo werd dus vanuit de regio Zuid-Utrecht op lokale en nationale schaal hulp geboden aan de getroffenen van de Watersnoodramp.  

Afbeelding: (003 Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede) 3163.