Aanpassingen in de bezoekersregistratie in verband met de privacy

Gepubliceerd op 16 januari 2019 in Nieuws.

Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (hierna: RHC) is een openbaar archief en we ontvangen u graag op onze studiezaal. Bij het bezoeken van het RHC vragen we u om een bezoekerskaart in te vullen. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we een aantal wijzigingen aangebracht op onze bezoekerskaarten en de manier waarop we er mee om gaan. Op de bezoekerskaart vult u een aantal persoonsgegevens in, zoals uw naam en uw woonplaats.

Deze persoonsgegevens gebruikt het RHC voor:

  • Statistische doeleinden: voor het archief is het goed om te weten welke archieven populair zijn (in verband met restauratie en digitalisering) en welke dagen druk bezocht zijn. Uw persoonsgegevens worden altijd geanonimiseerd voordat ze verwerkt worden voor statische doeleinden;
  • communicatie met bezoekers;
  • het bewaken van onze archiefstukken: wie vraagt wat wanneer op. In het geval van een vermissing of beschadiging hebben we de persoonsgegevens nodig om in contact te komen met de laatste aanvrager.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. We bewaren uw gegevens 5 jaar in ons registratiesysteem.

Voor meer informatie over uw privacy bij het RHC kunt u terecht op onze privacy pagina. Hier vindt u ook het register van verwerkingen.

Voor meer informatie over het bezoeken van de studiezaal kunt u terecht bij het bezoekersreglement.